Mijn favorieten

Taxatie

De (ver)koper van een woning, hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij, overheid en belastingdienst vragen zich vaak af wat een woning waard is. Een taxatie van een woning geeft u antwoord op deze vraag. 

Hiervoor kunt u uitstekend terecht bij Markant NVM-Makelaars. Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen accepteren niet zomaar elke taxatie maar hanteren strikte regels. Markant NVM-Makelaars hanteren bij taxaties het model NVM-taxatierapport dat door alle geldverstrekkende instellingen en de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt geaccepteerd. Ook bij Markant NVM-Makelaars vindt u overigens twee beëdigd NVM-makelaars/taxateurs, die zijn ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert. Dit branchebrede platform houdt zich bezig met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken.
Ook zijn deze taxateurs aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI; een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.
Het NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.

Regionale deskundigheid
Markant NVM-Makelaars is uitstekend op de hoogte is van de lokale en regionale onroerend goedmarkt. Dat is essentieel om de waarde van onroerend goed te kunnen taxeren, want de marktsituatie kan per regio enorm verschillen. En dat heeft weer invloed op de waarde van een woning.

Marktkennis
Markant NVM-Makelaars is als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Wij zijn namelijk aangesloten op het digitale kenniscentrum van de NVM, een zeer gedetailleerd portaal dat ons voorziet van alle informatie over bijvoorbeeld de waarde van een woning, de buurt en de historie van een woning.
Een NVM-makelaar zal u vragen waarom u een waardebepaling wilt laten verrichten. Het doel van een taxatie leidt namelijk tot verschillende soorten waarden. Deze waardebegrippen kunt u tegenkomen: 
 
 • Onderhandse verkoopwaarde: wanneer men een woning (ver)koopt vrij van huur en gebruik spreken we van de onderhandse verkoopwaarde. Dat is de hoogste waarde van de woning bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Deze waarde (met taxatierapport) is onder meer noodzakelijk bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Executiewaarde: wanneer men een hypotheek nodig heeft, wil de bank de executiewaarde van de woning weten. Dat is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als u de hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wil immers het geleende geld altijd terugkrijgen. 
 • Herbouwwaarde: wanneer men een opstalverzekering wilt afsluiten, wil de verzekeraar de herbouwwaarde van de woning weten. Dat zijn de kosten van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning (bijvoorbeeld na brand).
 • Waarde in het economische verkeer: de Belastingdienst wil de waarde van een woning weten voor het bepalen van onder andere de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait. Deze zogenaamde ‘waarde in het economische verkeer’ wordt bepaald aan de hand van de WOZ, de Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde is bepalend voor de jaarlijkse, gemeentelijke OZB-heffing.
Wanneer duidelijk is wat voor taxatie men nodig hebt, maakt Markant NVM-Makelaars een afspraak om de woning te taxeren. Wij vragen om de makelaar het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en zo mogelijk tekeningen van de woning. Bij een taxatie let de NVM-makelaar van Markant NVM-Makelaars op het volgende:
 • de staat van onderhoud;
 • inhoud en oppervlakte;
 • functionele indeling;
 • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
 • mate van isolatie en energiezuinigheid;
 • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
 • ligging en omgeving.
De taxateur doet ook kadastraal onderzoek, is op de hoogte van het bestemmingsplan en houdt rekening met de marktsituatie. Alle bevindingen worden vastgelegd in een uitgebreid taxatierapport. 

Nieuwsgierig geworden naar wat Markant NVM-Makelaars voor u kan betekenen? 
Maak gerust een vrijblijvende afspraak met één van onze NVM-makelaar-taxateurs. 
Wij staan u graag te woord.